Политика за поверителност

Обхват

Много клиенти, доставчици, доставчици на услуги, търсещи работа и служители ежедневно предоставят на ADUS Technologies s.r.o., Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Попрад, операция:  KINKA STORE, Nám. Egídia 2950, 05 801 Попрад, своите лични данни. Дружеството счита защитата на поверената му информация и данни за част от своята корпоративна отговорност. Поради това принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум, прозрачност и сигурност на данните, са основен приоритет за дружеството.

Поставили сме си за цел да създадем Политика за защита на личните данни, така че всеки да може веднага да се запознае с целите, за които Дружеството обработва лични данни. Също така е необходимо да предоставим достатъчно информация на лицата, които се интересуват от по-подробен преглед. Цялата информация по-долу се отнася до използването на цифрови услуги чрез персонални компютри (PC), смартфони, таблети и всякакви други мобилни или стационарни терминали, които могат да бъдат свързани с интернет.

Моля, прочетете внимателно нашата Политика за поверителност. Ако имате въпроси или коментари по нея, можете да ги изпратите по всяко време на адрес

Данни за контакт и оператор

Ако имате някакви въпроси или искате да потърсите правата си в някой от горепосочените случаи, моля, свържете се с нас.

ADUS Technologies Ltd.

Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Попрад , тел : 0951 021 891

Операция:  KINKA STORE, Nám. Egidia 2950, 05 801 Попрад,

ID: 50403869, VAT: 2120318288

ДДС: SK 2120318288

Електронна поща: objednavky@kinka.sk, уебсайт: https://www.kinkastore.sk/

 

Вашите права

Като субект на данни имате право да упражнявате правата си срещу нас по всяко време. Доколкото са изпълнени законовите изисквания, ще се прилагат следните права:

Право на достъп до данните в съответствие с член 15 от Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД);

Искане за информация

За да обработим Вашето писмено искане, сме длъжни да проверим старателно Вашата самоличност. Моля, разберете, че си запазваме правото да поискаме допълнителна информация или доказателство за самоличност в зависимост от степента на сериозност на въпросните данни. Тази процедура служи преди всичко за защита на данните от неразрешен достъп на трети лица.

Право на коригиране в съответствие с член 16 от Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД);

право на изтриване в съответствие с член 17 от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (ОРЗД);

право на ограничаване на обработката в съответствие с член 18 от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (ОРЗД);

правото на преносимост на данните в съответствие с член 20 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД);

Искане за преносимост на данните

Право на възражение/оттегляне на съгласието в съответствие с член 21 от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (ОРЗД);

Право на подаване на жалба до надзорен орган в съответствие с член 77 от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (ОРЗД).

Моля, имайте предвид също така, че си запазваме правото да не обработваме искания, които са прекомерни или които са получени без подходящо доказателство за самоличност. Ще ви информираме за това в писмен вид.

Подробности за вашите права

Достъп, преносимост на данните

Имате право по всяко време да получите безплатно потвърждение на данните, които обработваме и които се отнасят до вас. Освен това имате право да прехвърлите данните, които сте ни предоставили, лично на вас или на трета страна - администратор на данни.

Ако желаете да получите потвърждение относно данните, които обработваме за Вас, или ако поискате прехвърляне на тези данни, моля, свържете се с нас писмено на objednavky@kinka.sk .

Моля, обърнете внимание, че можем да прехвърляме само данни, които се основават на дадено съгласие или на договор.

Коригиране, изтриване и ограничаване

По ваше искане ще коригираме, блокираме или изтрием данните, които се отнасят до вас и които са били обработени, при условие че това не е възпрепятствано от други законови разпоредби (например задължението за запазване на данни, произтичащо от Закон № 40/1964 Coll., Гражданския кодекс или Закон № 431/2002 Coll. за счетоводството. Моля, свържете се с нас в писмен вид на адрес objednavky@kinka.sk .

Можете да преглеждате, коригирате или изтривате данните си по всяко време в потребителския си профил в раздел "Моят профил", като използвате имейл адреса и паролата си.

Оттегляне на съгласие/възражение

Ако сте ни дали съгласие да обработваме Вашите лични данни, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни изпратите кратко писмено уведомление. Моля, свържете се с нас писмено на адрес objednavky@kinka.sk .

Можете да възразите срещу използването на Вашите данни за целите на директния маркетинг по всяко време, като изпратите кратко писмено известие на адрес objednavky@kinka.sk, или да оттеглите съгласието си без никакви разходи за Вас, с изключение на разходите за предаване в съответствие с определените основни тарифи.

Ако желаете да се отпишете от бюлетина, ще намерите съответната връзка в края на бюлетина. Регистрираните потребители могат да отменят регистрацията си за бюлетина, като посетят раздела "Моят профил" на www.kinka.sk.

Ако желаете да възразите срещу функциите за анонимен уеб анализ и проследяване с действие за в бъдеще, можете да го направите чрез панела за съгласие.

Моля, обърнете внимание, че това оттегляне на съгласието ще предотврати събирането на данни за целите на уеб анализа само директно на уебсайта. За информация, свързана с личния анализ на данните за използване и покупка, която надхвърля горепосоченото, моля, кликнете тук. Можете да възразите срещу този анализ на данни, като изпратите кратко писмено известие на адрес objednavky@kinka.sk .

Сигурност на данните

В контекста на предаването на данни, например при въвеждане на данни за клиента във формуляр за поръчка или формуляр за контакт, както и при набиране на нови служители, предлагаме процедура, използваща протокола за сигурност SSL (Secure Socket Layer) заедно с 256-битово криптиране.

Можете да разпознаете предаването на криптирани данни по изображението на затворения ключ или символа за заключване в долната част на браузъра.

Прилагаме най-високо ниво на предпазливост и стандарти за сигурност, за да защитим личната информация от неоторизиран достъп или загуба. Подчертаваме, че предаването на данни по интернет (например при съобщения по електронна поща) може да е свързано с рискове за сигурността. Не е възможно данните да бъдат напълно защитени от достъп на трети страни.

 Допълнителна информация

Сигурност по време на плащания

KINKA предлага плащане на фактури, при доставка в брой или с кредитна карта и под формата на депозит. Всички методи на плащане са цялостно защитени чрез горепосочените стандарти за сигурност.

Форма за контакт

Целта на формуляра за контакт е да предложи лесен начин да се свържете с компанията, ако имате въпроси към нас. Информацията, която предоставяте във формуляра за контакт, по принцип не е задължителна. Ние ще обработваме информацията, която ви засяга, с цел да отговорим на въпросите, които сте ни изпратили.

Дружеството съхранява информацията, която е необходима за спазване на търговското и данъчното законодателство, за срока, определен от закона. В рамките на този период (обикновено десет години) данните се обработват повторно само в случай на проверка от страна на финансовата администрация, за целите на финансова и данъчна проверка и с цел изясняване на евентуална престъпна дейност. С изключение на случаите, когато сте обект на законоустановен период на съхранение, вашите данни ще бъдат изтрити, след като целта на обработката бъде постигната.

Прехвърляне на данни

Дружеството не разкрива вашите данни на трети страни за търговски цели

Когато Вашите данни се обработват от доставчици на услуги, които ни помагат в обслужването на клиенти, доставката на нашите продукти и създаването и изпращането на рекламни материали, обхватът на предаваните данни ще бъде ограничен до необходимия минимум.

Данните се предават в криптирана форма.

Полагаме големи грижи при избора на партньори за обработка на данни, като от нашите партньори се изисква да третират данните ви по надежден начин и да спазват нашите собствени стандарти за защита на данните в съответствие с член 28 от ОРЗД. Нашите партньори не трябва да предават данните на нашите клиенти на трети страни за целите на директния маркетинг, нито пък да използват тези данни сами за търговски цели.

Работим също така с изпълнители и сътрудници. Ако разкриваме вашите данни на изпълнители или сътрудници, за да обработим вашата поръчка, с цел изпълнение на договор, ще ви информираме за това отделно. Избираме внимателно нашите сътрудници. Нашите сътрудници нямат право да предават данните на нашите клиенти на трети страни за целите на директния маркетинг. Нашите сътрудници могат да обработват данни, които се предават по този начин, само за целите на обработката на вашата поръчка.

В рамките на обработката предоставяме вашите данни на следните получатели:

- информационни органи, агенции за събиране на вземания

публични органи,

- Доставчици на ИТ услуги / доставчици на облачни услуги,

- доставчици на логистични услуги, доставчици на пощенски услуги и услуги за доставка,

- данъчни консултанти,

 

Прехвърляне към трети държави

Няма прехвърляния към трети държави.

Ако в изключителни случаи това не е възможно и е необходимо да се прехвърлят данни в трета държава, дружеството ще предприеме всички необходими мерки (например под формата на договорни клаузи съгласно стандарта на ЕС), за да постигне адекватно ниво на защита на данните.

Предоставяне на необходимите данни

Обработваме лични данни като име, адрес, имейл адрес и др. в различни ситуации на обработка. В тази Политика за поверителност искаме да ви дадем възможно най-подробна информация за това как обработваме вашите данни, правното основание, на което обработваме вашите данни, и дали предоставянето на вашите данни е необходимо по договор или по закон.

Ако компанията обработва Вашите данни на договорно или законово основание, полетата за въвеждане на данни ще се появят като задължителни, ако изискваме тази информация за целите на изпълнението на договор или поради законово изискване. Тези задължителни полета могат да бъдат открити например по време на процеса на поръчка. Ако задължителната информация не е въведена, няма да можем да ви предоставим нашите услуги.

Ако е възможно да въведете допълнителни лични данни в незадължителните полета, ще ви помолим да решите кои данни искате да ни предоставите.

 

Процедура за поръчка в компанията

За да сключите, завършите или отмените договор или поръчка, ще трябва да въведете личните си данни. Това включва, например, следните данни:

име, презиме, фамилия,

адрес за фактуриране и адрес за доставка,

имейл адрес,

данни за фактуриране и плащане,

телефонен номер, ако е приложимо.

Обработката на поръчките включва също така доставка на поръчаните стоки, обработка на плащанията и изпращане на електронни потвърждения на поръчките и фактури.

Бихме искали да ви информираме, че в случай на искане за поддръжка на клиенти си запазваме правото да обработваме вашите данни за контакт, за да обработим искането ви.

Правното основание за тази обработка е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. Данните, които ни предоставяте, се основават на договорни отношения между Вас и дружеството.

Ние съхраняваме Вашите данни за контакт, данните, които сме събрали, за да изпълним договора, до края на законовия и, ако е приложимо, договорния гаранционен срок и гаранционните права. След края на този период съхраняваме информацията, свързана с договорните отношения, която се изисква от търговското и данъчното законодателство, и за периода, задължително предвиден от закона. По време на този период (обикновено десет години от момента на сключване на договора) данните се обработват повторно само в случай на проверка от страна на финансовата администрация за целите на финансовата и данъчната проверка и с цел изясняване на евентуална престъпна дейност.

 

Онлайн клиентски профил

За да направим покупката ви възможно най-удобна за потребителя, предоставяме възможност за постоянно съхраняване на личните ви данни в клиентски акаунт, защитен с парола. Регистрацията е доброволна. След като потребителският акаунт бъде създаден, не е необходимо да въвеждате повторно данни. Освен това можете по всяко време да прегледате данните, които са били съхранени във връзка с вашия потребителски профил. Също така имате възможност да коригирате данните или да изтриете потребителския акаунт. Моля, обърнете внимание, че изтриването на потребителски профил онлайн води до изтриването му само в системата на уеб магазина. Това обаче не означава непременно премахването му в системите надолу по веригата. След като потребителският акаунт бъде изтрит, всички данни, свързани с него, трябва да бъдат премахнати, с изключение на данните, които са необходими за обработката на поръчките на клиентите.

В допълнение към данните, изисквани по време на поръчката, трябва да зададете и собствена парола, за да настроите потребителския акаунт. Тази парола, заедно с вашия имейл адрес, се използва за достъп до потребителския ви акаунт.

След влизане в профила се активират така наречените постоянни бисквитки. От съображения за сигурност достъпът до някои части на потребителския ви профил, както и достъпът до поръчките и промените в данните за адреса и плащането ще продължат да бъдат защитени с парола. Ако не желаете да използвате тази функция, моля, излезте в края на посещението си, като използвате бутона за излизане. Обработката се извършва в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД на ЕС. Нашият легитимен интерес произтича от факта, че искаме да направим използването на нашия уебсайт/приложение удобно за вас.

Поръчване в магазина

Ако сте направили поръчка, която трябва да бъде доставена от магазина, обработката на данните се извършва, както е описано по-горе. Ако сте поръчали доставката на поръчката до магазин, ще бъдете уведомени по имейл, текстово съобщение или телефон, когато поръчката е готова за получаване в избрания от вас магазин.

Уведомяване

Освен това събираме основни бизнес цифрови данни от поръчките и ги оценяваме, без да ги свързваме с конкретни лица. Целта на тази процедура е бизнес оптимизацията на нашите процеси. Правното основание за тази обработка е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (легитимен интерес).

Имате право на безплатен достъп до личните си данни по всяко време, право на коригиране и, когато е приложимо, на изтриване, както и право на възражение срещу обработването на данните ви от нас.

Посещение на нашите уебсайтове

Когато посещавате нашите уебсайтове, се събират определени данни. Ние оценяваме тези данни статистически и ги използваме само за предлагане на индивидуално маркетингово съдържание, за повишаване на привлекателността и подобряване на съдържанието и функциите на нашия уебсайт.

Съхраняваме информация в лог-файлове на нашите сървъри, които се изпращат автоматично до нас от вашия браузър по технически причини. Тази информация е:

- тип/версия на браузъра,

- използваната операционна система,

- URL на препращащия сървър (последно посетена страница),

- име на хоста на крайното устройство, което осъществява достъп (IP адрес, анонимизиран),

- дата и час на достъп до сървъра,

за смартфони, таблети и други мобилни крайни устройства: производител/модел. Тези данни не се съхраняват по отношение на конкретно лице. Няма и комбиниране на тези данни с други източници на данни.

Правното основание за обработката на вашия IP адрес е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Нашият легитимен интерес произтича от целите на обработката, изложени по-долу:

- Гарантиране на безпроблемна връзка,

- гарантиране на удобно използване на нашия уебсайт/приложение,

- оценка на сигурността и стабилността на системата.

Обикновено съхраняваме Вашия IP адрес в анонимен вид и по време на този процес не се извършва никакъв личен анализ. Целият IP адрес се съхранява само с цел проследяване на технически грешки и опити за хакерство,.

С изключение на съхранението с цел регистриране на съдържанието, впоследствие ще изтрием вашия IP адрес своевременно след приключване на посещението ви.

Реклама/маркетинг

Обработваме данните на нашите клиенти за целите на директния маркетинг в съответствие със законовите разпоредби. В хода на този процес ние специално гарантираме, че нашите услуги са максимално съобразени с вашите изисквания. Използваме вероятностни стойности и се стремим в идеалния случай да ви представяме само рекламно съдържание, което представлява интерес за вас.

По всяко време можете да възразите срещу използването на Вашите данни за целите на директния маркетинг, като изпратите кратко писмено известие на адрес objednavky@kinka.sk, или да оттеглите съгласието си без никакви разходи за Вас, с изключение на разходите за предаване в съответствие с определените основни тарифи.

Ако възразите, предоставеният от Вас адрес за контакт ще бъде блокиран по отношение на последващите процеси, свързани с рекламата. Моля, имайте предвид, че в изключителни случаи е възможно да се изпращат рекламни материали дори след подаване на възражение. Причините за това са технически и не означават, че не разглеждаме вашето възражение.

Правното основание за тази обработка е чл. 62, ал. 3 от Закон № 351/2011 Сб. за електронните съобщения и чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. В наш интерес е да изпращаме реклами в съответствие с изискванията и този интерес се счита за легитимен по смисъла на горепосочения регламент.

Имате право на безплатен достъп до личните си данни по всяко време, право на коригиране и, в зависимост от случая, на изтриване, както и право на възражение срещу обработването на данните ви от нас.

Бисквитки, проследяване, (пре)насочване

За да ви предоставим възможно най-доброто изживяване при пазаруване, компанията използва бисквитки и пиксели за проследяване. Ние ги използваме в нашите цифрови услуги и бюлетин. Като използвате нашите уебсайтове, вие се съгласявате със съхранението на бисквитки. Ако това се изисква по закон, ще поискаме от вас да дадете съгласието си за тази цел. Давате ни съгласието си, като кликнете върху лентата, която се появява на нашия сайт.

Панел за даване на съгласие:

Като кликнете върху тази страница или натиснете бутона "ОК", Вие се съгласявате да Ви предоставяме значими и полезни услуги, базирани на бисквитки. Разбира се, можете да оттеглите или промените съгласието си по всяко време в раздела "Предпочитания".

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър, смартфон или таблет от нашите цифрови услуги и които се съхраняват от Вашия браузър.

Бисквитки, осигуряващи основна функционалност и измерване

Използваме бисквитки, за да осигурим функционалността на уебсайта и да извършваме основни измервания въз основа на легитимен интерес в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

По този начин извършваме измервания в псевдонимизирана форма:

честота или достъп до сайта или продукта,

разглеждане на нашия сайт

Бисквитките служат и за управление на специални и удобни функции. Те ни дават възможност да адаптираме оптимално нашите цифрови услуги към вашите изисквания и например да предлагаме нашата реклама само от време на време за специални оферти.

Бисквитки за анализ и маркетинг

Използваме също така бисквитки за предоставяне на функции за анализ и маркетинг въз основа на вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД на ЕС.

Използването на тези технологии позволява на нас и на нашите рекламни партньори да увеличим релевантността на нашите промоции и кампании. Моля, вижте по-долу за повече информация.

За да измерим ефективността на нашите онлайн маркетингови дейности, извършваме проследяване на различни устройства (псевдонимизиран профил), включително напр. персонални компютри, смартфони и/или таблети. Вашият IP адрес се записва само в съкратен вид, така че да не е възможно да се идентифицира съответната връзка.

Можете да възразите срещу личния анализ на Вашите данни с цел подобряване на нашите услуги, като изпратите кратко писмено известие на адрес objednavky@kinka.sk или да оттеглите съгласието си.

 

Социални отметки/добавки

За да увеличим привлекателността и лекотата на използване на нашите уебсайтове, ние използваме т.нар.

Социални отметки и социални добавки, за да направим нашите уебсайтове по-удобни за ползване. Използваме ги в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, за да повишим осведомеността за нашата компания. Промоционалният интерес, който е в основата на това използване, се счита за законен интерес съгласно ОРЗД. Съответният доставчик трябва да гарантира, че операцията е в съответствие със законодателството за защита на данните.

Социални отметки/добавки са интернет отметки, които ви позволяват да получите достъп до нашия сайт чрез съответните доставчици

Фейсбук (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ),

Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, САЩ).

Това означава, че социалните отметки (бутони) са включени под формата на връзка. Когато кликнете върху бутона, съответният доставчик Ви пренасочва към нашия уебсайт, т.е. Вашата информация няма да бъде прехвърлена, докато не кликнете за първи път и не бъдете пренасочени към съответния доставчик. За информация относно обработката на Вашите лични данни при използване на услугите на даден доставчик, моля, вижте политиката за поверителност на съответния доставчик.

Ваши публикации, свързани с компанията, в сайтове на социални медии

Ние оценяваме вашите публикации вътрешно и ги обработваме като съобщения. В хода на този процес няма връзка с Вашето лице или клиентски профил. В съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД в наш интерес е да извършваме управление на мненията и да анализираме въздействието на социалните медии, като този интерес се счита за легитимен по смисъла на горепосочения регламент.

Добавки за социални медии

Използваме също така функциите на добавките за социални мрежи за Facebook,. Добавките за социални мрежи са технологии, които ви позволяват като потребител да направите определено съдържание достъпно за членовете на социалните мрежи чрез директна връзка.

За да защитим личните ви данни, предлагаме тези добавки като т.нар.

Бутони с две кликвания (метод на две кликвания). В хода на този процес използваме техническо решение за включване на приставки за социални мрежи, които предотвратяват предаването на данни, налични на нашия уебсайт в момента на отварянето му (например Вашия IP адрес), към социалните мрежи (например Facebook).

Това означава, че бутоните на услугата , Facebook (управлявана от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), са неактивни по подразбиране.

Те не се активират, докато не щракнете върху добавката за социална мрежа за първи път. Съдържанието на добавките се прехвърля директно в браузъра ви от Facebook и Google и се интегрира в нашия уебсайт. След второто щракване върху добавката на социалната мрежа можете да се възползвате пълноценно от функциите, например "Препоръчай". Моля, обърнете внимание на следните обстоятелства, свързани със съответните добавки.

 

 

20.11.2023